بررسی فرمول ضد قارچ

بررسی فرمول ضد قارچ بررسی فرمول ضد قارچ با اثرات کراتولیتیکی است.بنزوئیل پروکساید علاوه بر اثرات کراتولیتیکی یک باکتریسید نیز می باشد.مایکونازول ضد قارچ بوده و انتخاب مناسبی در کنار بنزوئیل پروکساید می باشد کتوکونازول با بنزوئیل پروکساید تداخل داشته و رنگ فراورده ابتدا صورتی و به مرور قهوه ای می شود پایه فرمول را […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...