پوست چیه

پوست چیه یه قسمت از پوشش بدنه.مو ، ناخن و غشا مخاطی بخشا دیگه پوششه بدنن. پوست سه تا لایه اصلی داره : ایپودرم یا رو پوست : نازک و خارجی.یه عالمه لایه ضخیم از سلولای مسطح هستن. درم: ضخیمتر و داخلی. هیپودرم : پوست و به ماهیچه وصل میکنه. پوست یکی از بزرگترین اعضا […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...