درماتیت چیست؟ ( Dermatitis)

درماتیت چیست؟ ( Dermatitis) به هر نوع ضایعه­ ی پوستی که ماهیت اصلی و اولیه آن واکنش التهابی باشد درماتیت گفته می­‌شود به اشکال مختلف اتفاق می افتد و غالباً شامل ورم و خارش روی پوست همچنین قرمز و متورم شدن آن است. ممکن است پوست تحت تأثیر درماتیت از بین برود، تاول بزند، پوسته پوسته […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...