چند مورد از تقلبات در مواد اولیه

چند مورد از تقلبات در مواد اولیه اریترومایسین های حیوانی به جای گرید BP, USPو حضور پودر استامینوفن به عنوان ناخالصی اوره صنعتی(جهت تولید کود شیمیایی)به جای دارویی ناخالصی هیدروکلراید در آزالئیک اسید نوع پودر ناخالصی با درصدهای متفاوت در ماینوکسیدیل حضور هیدروکینون به عنوان ناخالصی در کوجیک اسید بسته بندی مواد تاریخ گذشته سولفاستامید […]

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...