گوگرد

بررسی فرمول

Sulfur 3%
Ketoconazole 2%
Lotion beta 20cc
Alcohol to 100 cc

گوگرد نیاز به وت کردن دارد.کتوکونازول حلالیت کمی داشته و الزاما نیاز به کمک حلال داردگوگرد حل نمی شود و نیاز به افزایش قوام فراورده می باشد.

گوگرد
گوگرد

پیشنهاد ساخت:

  1. دو درصد توئین
  2. پنج درصد پروپیلن گلیکول
  3. دو دهم درصد سی ام سی

روش ساخت:

گوگرد صلایه و به همراه سی ام سی با توئین و پروپیلن لویگه شود و به پایه افزوده، لوسیون اضافه شود.توجه شود درجه الکل در نهایت)با احتساب آب لوسیون( کمتر از هفتاد نشود.

بررسی فرمول

H.Q 5%
Tretinoin cream 5 gr
Triamcinolon cream 10 gr

روش ساخت:

0.75 گرم هیدروکینون را با 0.2 گرم ویتامین ث برداشته و به خوبی صلایه شود سپس چند قطره ویتامین ای و حدود یک سی سی الکل و گلیسرین به آن اضافه و لویگه کنید، سپس پنج گرم کرم ترتینوئین به هاون افزوده و به خوبی لویگه کنید.ده گرم کرم تریامسینولون را داخل قوطی نهایی وزن کرده و با کمی همزدن بیدار کنید. سپس کل محتویات هاون را به قوطی انتقال داده و با کمترین میزان همزدن، مخلوط یکدستی ایجاد کنید.

بررسی فرمول

Lot clobetasole 60 cc
Lot clotrimazole 60 cc
S.A. 1 gr
Almond oil 200 cc

احتمالا مشکل خارش و تیرگی ناشی از خارش مدام می باشد.فرمول خوبی است فقط کلوتریمازول در این غلظت منطقی نیست.جهت قابل امتزاج تر بودن لوسیون ها با روغن، همچنین افزایش انحلال سالیسیلیک به فرمول حدود پنج درصد توئین ۸۰ اضافه شود.سالیسیلیک قبل از انحلال به خوبی صلایه شود.از لوسیون های غیر شفاف) شیری رنگ( استفاده شود.سالیسیلیک در انتها و بعد از لویگه شدن با روغن بادام تلخ اضافه شود.پیشنهاد می شود کمی به فرمول حرارت دهید تا پروسه انحلال سالیسیلیک تسریع شود.

  • مدیر سایت
  • 1398-10-22
  • 831 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...