نکاتی کاربردی برای ساخت داروهای ترکیبی

 1. قبل از شروع به ساخت ابتدا کل فرمول ها را بخوانید. گاها یک فرمول دوبار نسخه شده و می توان دو برابر حجم ساخت و آنرا در دو ظرف جداگانه بسته بندی کرد.
 2. لیبل تمام فرمول ها را قبل از شروع به کار بنویسید. اگر حین کار فرمول نوشته شود ممکن است دست چرب باشد و لیبل کثیف شود همچنین بعضی همکاران کل ساختنی ها را ساخته و در انتها لیبل گذاری میکنند که ریسک اشتباه لیبل زدن وجود خواهد داشت.
 3. پس از لیبل گذاری و در انتهای کار روی لیبل ها چسب بزنید که فرمول ماندگارتر شود و نزد بیمار بر اثر مصرف مخدوش نشود.
 4. برای ساخت از فرمول هایی شروع کنید که راحتتر هستند زیرا ممکن است بیمار حین ساخت مراجعه کند و مجبور شود نسخه وی را وسط ساخت فرمولی دیگر مهیا کنید.اگر فرمول ها برای ساخت از آسان به سخت اولویت گذاری شوند احتمال اینکه بیشتر فرمول ها قبل از مراجعه بیمار ساخته شده باشند بیشتر است.
 5. همیشه یک درب بطری که پلمپ آن را کنده اید داشته باشید و در انتها آنرا برداشته و درب سالم با قابلیت پلمپ بگذارید سپس درب رابشوئید و برای فرمول دیگری بکار ببرید. برای همزدن بخشی از فرمول گاها می توان از خود ظرف نهایی بهره برد و در صورتی که نیاز است چند مرتبه درب گذاشته شود و برداشته شود این روش برای حفظ پلمپ درب و رضایت بیشتر در بیمار پیشنهاد می شود.
 6. موقع پر کردن قوطی پس از اتمام کار کناره های داخلی ظرف را با دستمال تمیز کنید. اینکار ظاهر بهتر و فریبنده ای به محصول میدهد و پذیرش بیشتری از سوی بیمار به همراه دارد.
 7. همیشه یک هاون بزرگ داشته باشید. گاها حین ساخت بنا به دلایلی داخل فرمول گلوله هایی ایجاد می شود که یکی از راه های هموژن سازی لویگه کردن کل فرمول داخل هاون می باشد. روش دیگر استفاده از لوحه و اسپاتول می باشد.
 8. در خرید مواد اولیه خود به شدت سختگیر و حساس باشید و از خرید مواد ارزان ترجیحا پرهیز کنید) ولی گران بیش از حد هم نخرید( . بیشتر از چیزی که تصور کنید تقلب در مواد اولیه به صورت بسته بندی بالک وجود دارد.
 9. بعضی از مواد اولیه که در درصد های ناچیز فرموله می شوند را رقیق کنید که در توزین میزان خطای شما به حداقل برسد. مثلا یک گرم ترتینوئین با نوزده گرم ویتامین ث مخلوط، صلایه و نگه داری شود. در این صورتموقع نیاز مقدار ترتینویین را بیست برابر میکنید.
 10. از یک تلق ضخیم)پاپکو( که به صورت نیم دایره بریده شده برای برداشتن مواد داخل هاون استفاده کنید. تلق به راحتی شکل هاون را به خود گرفته و محتویات آنرا کامل )بر خلاف اسپاتول( بر میدارد همچنین با مواد شما واکنشی نمی دهد)بر خلاف مقوا( و در انتها به راحتی شسته شده و برای استفاده مجدد مهیا می شود.
 • مدیر سایت
 • 1398-10-09
 • 943 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...